Doelstelling:

Doel van de vogelwerkgroep " de Haeselaar " is het aan de hand van
SOVON richtlijnen inventariseren van vogels in de gemeente Echt - Susteren.
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in onderzoeksverslagen.
Naast vogelstudie zet de werkgroep zich ook in voor het beschermen en het
behoud van het leefmilieu van de ter plaatse voorkomende vogelsoorten.