PTT.
Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Ons werkgebied is opgedeeld in vier routes, De Doort-route, Grens-route, Haeselaar-route, en de Maasroute.

Doel
Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de andere wintervogelprojecten zoals watervogel- en midwintertellingen.

Welke soorten
Alle soorten worden geteld. Voor ongeveer 80 soorten levert dit project onmisbare informatie op. Het gaat zowel om overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa (Kramsvogel, Keep) als Nederlandse standvogels (Groene Specht, Huismus).Werkwijze
De werkwijze is eenvoudig:


Links:

Doortroute
Grensroute
Haeselaarroute
Maasroute