NAJAARSTREK TREKTELPOST ‘AAN DE MAJOOR’

Paul Evers1. Inleiding

Vanaf 1992 wordt door een aantal leden van de VWG op systematische wijze trekvogels geïnventariseerd. Dit betekent dat gedurende de maanden juli tot en met november op zoveel mogelijk dagen de trekvogels worden geteld. Van 1992 t/m 2001 gebeurde dit op trektelpost “de Vossenaard” te Maria Hoop en met ingang van 2002 op trektelpost “aan de Majoor” te Koningsbosch. Binnen de VWG is afgesproken dat er op ieder moment op de trektelpost geteld kan worden waarbij alle waarnemingen genoteerd worden. In dit artikel wordt een overzicht gepresenteerd van de resultaten van het trektellen van het najaar 2015 en vergeleken met die van voorgaande jaren 2002-2014.


2. Trektelpost ‘aan de Majoor’ te Koningsbosch

De trektelpost ‘aan de Majoor’ wordt gemarkeerd door een mobiele houten schutting die enige beschutting biedt tegen de soms gure zuidwestenwind. De telpost, gelegen op het Hoogterras van de Rijn, ligt aan de verharde Majoorsweg tussen akkers en enkele weilanden.ten.zuidwesten.van Koningsbosch in de gemeente Echt-Susteren.(atlasblok.60-33-14, Amersfoort-Coördinaten.193.7en 339.8). Vanaf de telpost gezien is in noordoostelijke richting de kerktoren van Koningsbosch het richtpunt. Afstand tot de bebouwing is ongeveer 1 km en zover is het zicht onbelemmerd. In de tuinen van enkele woningen die op200 m van de telpost liggen overnachten vooral lijsters en kleine zangers. Men ziet ze dan in het vroege ochtendlicht weer vertrekken. Het uitzicht naar het westen, oosten en zuiden is nagenoeg vrij. Direct rond de trektelpost liggen voornamelijk akkers waarop ieder jaar een ander gewas verbouwd wordt. Er zijn soorten die in deze gewassen overnachten. Wat verder weg liggen aan de oostzijde en zuidwestzijde enkele weilanden. Aan de westzijde draait op ca. 100 meter afstand de Majoorsweg in noordoostelijke richting. Langs deze weg staan bomen die door diverse vogels, voornamelijk mezen en kleine zangers, als trekroute en ‘springplank’ worden gebruikt alvorens ze de lagergelegen open vlakte achter de telpost moeten oversteken. De bomen vormen in vogelvlucht gezien duidelijk een lijn in zuidwestelijke richting in het landschap. Door de hoge ligging en het wijde uitzicht zijn in principe alle soorten trekvogels waar te nemen, met uitzondering van bepaalde watergebonden soorten. Er wordt op de telpost vaak voedseltrek van meeuwen in de richting van Duitsland waargenomen. De tellingen vangen begin juli aan en gaan door tot eind november.